Vyučovanie od 10.01.2022

Pre všetky odbory od 10.1.2021 začína prezenčné vyučovanie
v ZUŠ podľa pôvodného rozvrhu

Platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, respirátor).

Je potrebné priniesť doklad o bezinfekčnosti

V prípade potreby kontaktujte svojho triedneho učiteľa

Zmena formy vvučovania od 29.11.2021
Školský semafor zo dňa 19.01.2022