Zmena formy vvučovania od 29.11.2021

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa mení od 29.11.2021 forma výučby

celá výučba prebieha dištančne (online) podľa aktuálneho rozvrhu

Zmena formy vvučovania od 22.11.2021
Vyučovanie od 10.01.2022